Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów od 1.01.2020

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z terenu Miasta i Gminy Drobin przez Spółkę Inwestycyjno – Mieszkaniową Sp. z o.o. w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 Harmonogram odbierania odpadów z zabudowy wielolokalowej z terenu Miasta i Gminy Drobin przez Spółkę Inwestycyjno-Mieszkaniową Sp. z o.o. w Drobinie w okresie od…
Czytaj więcej

Zmiana w harmonogramie odbioru popiołu

Szanowni Państwo W związku z propozycjami mieszkańców dotyczących częstszego odbierania popiołu z posesji położonych w Drobinie, proponujemy zmianę w harmonogramie odbioru polegającą na dwukrotnym odbiorze popiołu w miesiącach zimowych w następujących terminach: 16 października 2019r. 6 listopada 2019 r. 25 listopada 2019r. 4 grudnia 2019r. 23 grudnia 2019r.                                                                                    Przepraszamy…
Czytaj więcej

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

INFORMACJA W związku z przygotowywaniem przez Urząd Miasta i Gminę Drobin wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przekazywanie do Urzędu Miasta i Gminy Drobin…
Czytaj więcej

Komunikat w sprawie mobilnej zbiórki odpadów

W związku ze zbliżającym się terminem mobilnej zbiórki odpadów wielogabarytowych   Spółka Inwestycyjno- Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie przypomina i prosi osoby zainteresowane o złożenie stosownego zgłoszenia do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, bądź drogą elektroniczną na adres i.hajn@drobin.pl KOMUNIKAT W SPRAWIE MOBILNEJ…
Czytaj więcej

Informacja dotycząca segregacji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drobin Uprzejmie informujemy iż odpady zmieszane będą odbierane jedynie z pojemników z nalepką właścicielską spółki SIM w Drobinie. Pozostałe odpady komunalne należy wystawiać w workach będących własnością spółki SIM, przeznaczonych do segregacji danej frakcji odpadów. W przypadku zbyt małej ilości worków można odebrać dodatkowe w siedzibie Spółki…
Czytaj więcej

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drobin w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy i zwracamy się z uprzejmą prośbą aby  popiół z palenisk domowych gromadzić w workach do tego przeznaczonych, dostarczonych przez odbiorcę odpadów.  Jest to pierwszy element wdrażanej przez nas dobrowolnej segregacji tego odpadu.  W kolejnym etapie na nowy sezon…
Czytaj więcej