Harmonogram odbioru odpadów z terenu Miasta i Gminy Drobin II-XII 2019