Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drobin

w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy i zwracamy się z uprzejmą prośbą aby  popiół z palenisk domowych gromadzić w workach do tego przeznaczonych, dostarczonych przez odbiorcę odpadów.

 Jest to pierwszy element wdrażanej przez nas dobrowolnej segregacji tego odpadu.

 W kolejnym etapie na nowy sezon grzewczy dostarczymy dla państwa pojemnik na ten odpad.

 Do końca bieżącego sezonu prosimy popiół wsypywać do worków, dostarczonych do państwa, w przypadku zbyt małej ilości worków można odebrać dodatkowe w siedzibie Spółki Inwestycyjno Mieszkaniowej.

Powyższe jest podyktowane możliwościami technicznymi odbioru tego odpadu.

Dziękujemy za zrozumienie, za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.