Informacja dotycząca segregacji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drobin

Uprzejmie informujemy iż odpady zmieszane będą odbierane jedynie z pojemników z nalepką właścicielską spółki SIM w Drobinie.

Pozostałe odpady komunalne należy wystawiać w workach będących własnością spółki SIM, przeznaczonych do segregacji danej frakcji odpadów.

W przypadku zbyt małej ilości worków można odebrać dodatkowe w siedzibie Spółki Inwestycyjno Mieszkaniowej w Drobinie.