Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

INFORMACJA

W związku z przygotowywaniem przez Urząd Miasta i Gminę Drobin wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o przekazywanie do Urzędu Miasta i Gminy Drobin niezbędnych informacji dotyczących w/w projektu tzn. ilości zadeklarowanych do utylizacji odpadów takich jak: siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wyżej wymienioną Informację można przekazywać droga elektroniczną na adres: umgdrobin@plo.pl lub osobiście w pokoju nr 7 do dnia 7 października 2019 r., na formularzu załączonym poniżej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. W momencie uzyskania w/w dofinansowania zainteresowani rolnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o kolejnych krokach realizacji złożonych wniosków.

Formularze złożone po terminie nie będą uwzględniane w składanym przez gminę wniosku.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 2601441 wew. 102

Załączniki:

1. Fomularz zgłoszeniowy