Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

INFORMACJA

W związku ze złożonym przez Urząd Miasta i Gminę Drobin wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na wyżej wymienione zadanie.
W związku z powyższym odbiór odpadów pochodzenia rolniczego z terenu Miasta i Gminy Drobin nastąpi w miesiącu czerwcu 2020 roku. Rolnicy, którzy wystąpili z wnioskiem deklarując ilość odpadów do utylizacji zostaną powiadomieni indywidualnie o konkretnym terminie odbioru.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 2601441 wew. 102