„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

INFORMACJA

W związku z podpisaniem w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Urząd Miasta i Gminę Drobin wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uprzejmie informujemy, iż w dniach 26- 29 maj 2020 roku odbędzie się odbiór w/w odpadów z terenu Miasta i Gminy Drobin z podziałem na sołectwa:

W dniu 26 maja 2020 roku odbiór dla sołectw:

 • Borowo
 • Brelki
 • Brzechowo
 • Dobrosielice Pierwsze
 • Dobrosielice Drugie
 • Dziewanowo
 • Kłaki
 • Kuchary
 • Nowa Wieś, Siemki
 • Setropie
 • Siemienie
 • Świerczynek
 • Świerczyn
 • Świerczyn-Bęchy
 • Wilkęsy

W dniu 27 maja 2020 roku odbiór dla sołectw:

 • Biskupice
 • Budkowo
 • Cieśle
 • Cieszewko
 • Chudzyno
 • Chudzynek
 • Tupadzka
 • Karsy
 • Kozłowo
 • Kozłówko
 • Maliszewko
 • Małachowo
 • Nagórki Dobrskie
 • Nagórki Olszyny
 • Niemczewo
 • Rogotwórsk
 • Sokolniki
 • Warszewka
 • Wrogocin

W dniu 28 maja 2020 roku odbiór dla sołectw:

 • Łęg Probostwo
 • Łęg Kościelny
 • Psary
 • Mokrzk
 • Mogielnica
 • Mlice-Kostery

Odpady będą przyjmowane tylko i wyłącznie posegregowane na frakcje oraz zapakowane w worki typu Big Bag jest to niezbędne, aby można było dokonać prawidłowego ważenia odpadów. Odpady dowiezione luzem nie będą przyjmowane!!! Należy je dowieść we własnym zakresie na teren działki 459/1 położonej w miejscowości Drobin (teren obok kotłowni gminnej) w wyżej wyznaczonych dniach zgodnie z sołectwami w godzinach od 9.00 do 15.00.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 24 2601441 wew. 102