Komunikat w sprawie mobilnej zbiórki odpadów

W związku ze zbliżającym się terminem mobilnej zbiórki odpadów wielogabarytowych   Spółka Inwestycyjno- Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie przypomina i prosi osoby zainteresowane o złożenie stosownego zgłoszenia do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, bądź drogą elektroniczną na adres i.hajn@drobin.pl KOMUNIKAT W SPRAWIE MOBILNEJ…
Czytaj więcej

Informacja dotycząca segregacji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drobin Uprzejmie informujemy iż odpady zmieszane będą odbierane jedynie z pojemników z nalepką właścicielską spółki SIM w Drobinie. Pozostałe odpady komunalne należy wystawiać w workach będących własnością spółki SIM, przeznaczonych do segregacji danej frakcji odpadów. W przypadku zbyt małej ilości worków można odebrać dodatkowe w siedzibie Spółki…
Czytaj więcej

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drobin w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy i zwracamy się z uprzejmą prośbą aby  popiół z palenisk domowych gromadzić w workach do tego przeznaczonych, dostarczonych przez odbiorcę odpadów.  Jest to pierwszy element wdrażanej przez nas dobrowolnej segregacji tego odpadu.  W kolejnym etapie na nowy sezon…
Czytaj więcej

Informacja

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2019r. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przejmuje  od  Związku Gmin Regionu Płockiego obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. W związku z powyższym właściciel nieruchomości ma obowiązek…
Czytaj więcej