PSZOK

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy Miasta i Gminy Drobin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać wszystkie frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych, pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych.

Adres: Drobin, ul. Padlewskiego 5
Godziny otwarcia:
700 – 1500 wtorek
700 – 1500 czwartek
700 – 1300 pierwsza sobota miesiąca z wyłączeniem świąt
w wyjątkowych sytuacjach przyjęcie odpadów może nastąpić w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym 608-178-601
Prowadzącym PSZOK jest Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa Sp z o.o. w Drobinie.

Do PSZOK przyjmujemy

Segregujmy


Na terenie PSZOK znajduje się ścieżka edukacyjna służąca prowadzeniu działań edukacyjnych dla mieszkańców odwiedzających Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedstawione na tablicach informacje mają na celu uświadomienie społeczeństwu konieczności dbania o środowisko z naciskiem na selektywną zbiórkę odpadów i tym samym osiągnięcie większego udziału odpadów przeznaczonych do ponownego przetworzenia.