Harmonogram odbioru odpadów na styczeń 2019 z terenu Miasta i Gminy Drobin