Kontakt

Informację na temat gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać pod numerem telefonu:

w sprawach : złożenia/korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych, informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, harmonogramu odbioru odpadów, opłat, terminowości, zaległości w opłatach, umorzeń, rozłożenia na raty, windykacji obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
Pokój nr 8
tel.:  (24) 260-14-41 wew. 102

Godziny pracy Urzędu: 
Poniedziałek, Wtorek, Środa: 7:30 – 15:30 
Czwartek: 8:30 – 16:30 
Piątek: 7:30 – 15:30 

Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa w Drobinie

w sprawach: pojemników, worków, braku odbioru odpadów.
tel. 608 178 601 – Iwona Hajn
e-mail: i.hajn@drobin.pl