Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drobin w związku z licznymi zapytaniami mieszkańców uprzejmie informujemy i zwracamy się z uprzejmą prośbą aby  popiół z palenisk domowych gromadzić w workach do tego przeznaczonych, dostarczonych przez odbiorcę odpadów.  Jest to pierwszy element wdrażanej przez nas dobrowolnej segregacji tego odpadu.  W kolejnym etapie na nowy sezon…
Czytaj więcej

Informacja

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2019r. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przejmuje  od  Związku Gmin Regionu Płockiego obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. W związku z powyższym właściciel nieruchomości ma obowiązek…
Czytaj więcej