KOMUNIKAT W SPRAWIE MOBILNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI, ZUŻYTEGO SPRZETU ELKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO, OPON, OPAKOWAŃ Z TEKSTYLIÓW

W związku ze zbliżającym się terminem mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych Spółka Inwestycyjno- Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie prosi osoby zainteresowane o złożenie stosownego zgłoszenia. Zgłoszenie należy wypełnić i przysłać drogą elektroniczną na adres: umgdrobin@plo.pl lub złożyć osobiście w biurze SIM, bądź Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, pok.7.

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH odbędzie się w miesiącu listopadzie 2020 r.. O szczegółowym terminie powiadomimy Państwa kolejnym komunikatem.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski na odbiór ww. odpadów należy składać do 30 października 2020 r.

WAŻNE INFORMACJE

  • W ramach mobilnej zbiórki odpady budowlane i rozbiórkowe nie zostaną odebrane,
  • W ramach mobilnej zbiórki opon, można oddać 4 szt. opon pochodzących z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, nie pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej.